دسته: فایل های آموزشی

بوم مدل کسب و کار

کارآفرینی یک سفر است. برای هر سفر مهمی نیاز به برنامه ریزی وجود دارد. یکی از برنامه های مهم برای سفر کسب و کار: برنامه درآمدی  
 
ادامه مطلب

نمونه قرارداد محرمانه

قرارداد منع افشای اطلاعات؛ شما را در قبال این که اطلاعات شما توسط دیگران پخش شود مصون می دارد. با همه پرسنلتان، مدیرانتان و شرکای تجاریتان این قرارداد را ببندید.
 
ادامه مطلب
question