دسته: اخبار

میزگرد دیپلماسی نوروز و فناوری

رادیو فرهنگ برگزار کرد: میزگرد دیپلماسی نوروز و فناوری دیپلماسی تعیین کننده جایگاه کشورها در جغرافیای بین الملل است، تعیین کننده وضعیت جنگ و صلح برای کشورها بوده و بسیاری...
 
ادامه مطلب
question